Zachęcamy do zapoznania się z wykonanymi inwestycjami

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia UE 2016/679 (RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Pietras sp. z o.o. Informacje wymagane przez art. 12 i 13 rozporządzenia, dotyczące m.in. sposobu, celu i okresu przetwarzania danych, odbiorów danych oraz Państwa uprawnień są umieszczone tu.