PRONOX, Dąbrowa Górnicza - Wykonanie zasilania oraz montaż stacji transformatorowej 6/0,4 kV (trasa kablowa 930 mb).


PRONOX, Dąbrowa Górnicza - Wykonanie zasilania oraz montaż stacji transformatorowej 6/0,4 kV (trasa kablowa 930 mb).

Zobacz galerie