LOGISTIC CITY - Adaptacja istniejącej hali magazynowej nr 2 (Etap I) - Instalacje elektryczne dobudowanej części biurowej i socjalnej, akumulatorownia.


LOGISTIC CITY - Adaptacja istniejącej hali magazynowej nr 2 (Etap I) - Instalacje elektryczne dobudowanej części biurowej i socjalnej, akumulatorownia.