TAR KRUSZ, WAŁ RUDA - Wykonanie zasilania kopalni kruszyw - odcinek sieci napowietrznej 15 kV (350 mb), montaż stacji transformatorowej.


TAR KRUSZ, WAŁ RUDA - Wykonanie zasilania kopalni kruszyw - odcinek sieci napowietrznej 15 kV (350 mb), montaż stacji transformatorowej.