HOTEL KRÓL KAZIMIERZ, KRAKÓW - Przebudowa stacji transformatorowej wraz z przeniesieniem transformatora do nowej stacji.


HOTEL KRÓL KAZIMIERZ, KRAKÓW - Przebudowa stacji transformatorowej wraz z przeniesieniem transformatora do nowej stacji.