HOP STOP 1 - Zamość ul. Hrubieszowska


HOP STOP 1 - Zamość ul. Hrubieszowska - Budowa przyłącza elektroenergetycznego i stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem w systemie zaprojektuj i wybuduj, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych dla zespołu budynków handlowo-usługowych HopStop z dworcem PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu, Przebudowa fragmentu ulic Hrubieszowskiej i Gminnej w zakresie instalacji elektrycznych