Wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych w zakresie obiektu hali, stadionu i przyległych robót zewnętrznych zgodnie z projektem oraz instalacji elektrycznych związanych z układem drogowym w Radomiu - w trakcie realizacji