Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonujemy pomiary elektryczne instalacji elektrycznych w następującym zakresie;

  • pomiar rezystancji izolacji,
  • pomiar skuteczniości ochrony przeciporażeniowej,
  • sprawdzenie wyłączników róznicowoprądowych,
  • pomiar natężenia oświetlenia podstawowego,
  • pomiar natężenie oświetlenia awaryjnego,
  • pomiar nateżenia oświetlenie stanowisk pracy,
  • pomiar instancji uziemiających i odgromowych.

W/w pomiary wykonujemy;

  • powykonawczo - po wykonaniu, przebudowie lub remoncie instalacji,
  • okresowo - zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi,
  • przed uruchomieniem urządzeń po dłuższym przestoju

Pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie pomiarów posiadają odpowiednią wiedzę oraz posiadają stosowne uprawniania do ich wykonywania.

Nasze urządzenia pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty kalibracji.

Gwarantujemy także wykonywanie pomiarów zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami oraz normami, które za każdym razem zostają skrupulatnie udokumentowane.

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontak poprzez adres email oferty@pietras.info - nasi pracownicy odpowiedzą najszybciej jak to będzie tylko możliwe.